lau khô (hộp)

  • Dry Wipes (Canister)

    Khăn lau khô (Hộp đựng)

    (Chúng tôi chỉ có chứng chỉ EPA cho nhà máy của chúng tôi, không phải cho các sản phẩm EPA)
    (Chúng tôi có thể cung cấp khăn lau khô + hộp đựng, sau đó chất lỏng được lọc vào hộp ở nơi đến)

    Để đảm bảo chất lượng tốt nhất của khăn lau khô và hộp đựng