Puppy Pads

  • Puppy Pads

    Puppy Pads

    LÝ TƯỞNG ĐỐI VỚI GIỐNG LỚN HƠN, NHIỀU CHÓ, HOẶC CÁC CHỈ SỐ THỜI GIAN HẠN CHẾ - Tấm lót luyện than hoạt tính có kích thước khổng lồ rất phù hợp cho những giống chó lớn hoặc nhiều chó, có diện tích bề mặt lớn hơn những tấm lót dành cho chó con thông thường.

    BẢNG GÓC KEO NGĂN CHẶN- Không cần phải lo lắng về những tấm lót chó con này trượt và trượt trên sàn nhà; các tab ở góc kết dính giữ cho những miếng lót chó con này ở đúng vị trí
    Lớp nhựa lót chống rò rỉ và các lớp hèm khóa bảo vệ sàn và thảm.