Khăn sợi nhỏ

  • Microfiber Towels

    Khăn sợi nhỏ

    Microfiber (hoặc microfibre) là sợi tổng hợp mịn hơn một lớp phủ hoặc decitex / sợi, có đường kính nhỏ hơn mười micromet. Một sợi tơ có kích thước bằng một dẹt và đường kính bằng 1/5 sợi tóc người.